معماری

اطلاعیه نظام وظیفه

اطلاعیه

دانشجویانی که اسامی آنها در ذیل آمده است جهت مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه خود حداکثر تا روز پنج شنبه ۱۰/۱۰/۹۴  به امور دانشجویی مراجعه نمایند، در غیر اینصورت حق شرکت در جلسه امتحانات را ندارند.         


 • محمدرضا ثمن
 • محمد نقوی
 • علی نصر آبادی            
 • میلاد عوض زاده
 • عادل حیدری       
 • احمد فرد
 • سید محمد صادق موسوی
 • زهیر حیدری
 • رضا جامعی
 • مرتضی شکوه
 • کاظم کشتکار
 • سید محمود حسینی المدنی
 • سید محمدرضا موسوی
 • محمد کیهان
 • حسین زارعی
 • سعید سرخیلی
 • سعید صداقت
 • علیرضا کشتکار
 • بهنام علی پور
 • حامد اکبری
 • حمید فتحی
 • سهراب فریدون نژاد
 • هادی صادقی
 • فخرالدین گورکانی
 • عبدالحمید باقرزاده
 • محمدرضا علامه
 • فرزاد رمضانی
 • جواد رضایی
 • فرید زارعی
 • سید محسن نوری
 • محمد ابراهیمی

 

 

 

 

امور دانشجویی

درباره ی admin

قالب وردپرس