معماری

اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال اول ۹۶-۹۵

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی:

انتخاب واحد از تاریخ ۹۵/۰۶/۲۵  لغایت ۹۵/۰۶/۳۱ تنها از طریق سایت صورت می گیرد. لذا از هرگونه مراجعه به دانشگاه در این خصوص در زمان انتخاب واحد اکیداً خودداری فرمائید.

تذکرات مهم

۱-دانشجویانی که در تاریخ مذکور اقدام به انتخاب واحد ننمایند از تحصیل در این ترم محروم گردیده و آموزش هيچگونه مسئوليتي دراین مورد ندارد.

۲- آموزش هيچگونه مسئوليتي در مورد عدم انتخاب صحيح واحدها و عدم رعایت پیشنیاز و همنیازی دروس توسط دانشجويان راندارد و عواقب ناشی از حذف آموزشی این دروس به عهده دانشجو میباشد.

۳-دانشجویانی که معدل آنها در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴ زیر ۱۲ گردیده است مشروط محسوب شده و مجاز به انتخاب ۱۴ واحد درسی میباشند .

 

درباره ی admin

قالب وردپرس