معماری

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان محترم

دانشجویان زیر لطفاً جهت تکمیل پرونده به امور آموزش مراجعه نمایند.

محبوبه رئیس محمدی دهج ـ رشته حسابداری

حمیدرضا قائدی ـ رشته حسابداری

نصرالله شیخعلی ـ رشته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی

عذرا محمدی مقدم ـ رشته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی

اکبر فولادی ـ کامپیوتر

ناهید سجادی ـ شیمی آزمایشگاهی

درباره ی admin

قالب وردپرس