معماری
89f9da27-a651-46df-a41b-69af96646ddf

بازدید علمی دانشجویان رشته های مهندسی شیمی ومهندسی نفت دانشگاه پارس از پالایشگاه گاز پارسیان

بازدید علمی دانشجویان رشته های مهندسی شیمی ومهندسی نفت دانشگاه پارس از پالایشگاه گاز پارسیان

89f9da27-a651-46df-a41b-69af96646ddf

درراستای  آشنایی عملی دانشجویان حوزه شیمی ونفت موسسه آموزش عالی پارس ، این گروه از دانشجویان به همراه اساتید خود از تاسیسات فراوری گاز پالایشگاه پارسیان بازدید کردند.

در این بازدید چند ساعته دانشجویان ازنزدیک در جریان روند تولید گاز و عملیات های مختلف فراوری بر روی گاز استحصالی برای اماده مصرف شدن در شبکه قرار گرفتند .

شایان ذکر است که بازدید های علمی دوره ای از این پالایشگاه وسایر مجموعه های صنعتی پتروشیمی وپالایشگاهی  در راستای ارتباط هرچه بیشتر صنعت ودانشگاه در دستور کار این مرکز اموزش عالی قراردارد.

e1d0ac8c-cf67-4b2c-83a7-40d46a8d228eaaa9eb3b-2470-461d-97f1-e0f1b6c6160e 9e53c760-0418-4fe6-9738-a52d1ccb8c73 2d453d89-1e79-42b9-8042-01919180313d

 

درباره ی admin

قالب وردپرس