معماری
8383e55e-d44b-4bc2-bbcc-e2d290cc142a

بازدید کار آموزان دوره فنی ابزار دقیق کار پروژه موسسه آموزش عالی پارس از پالایشگاه پارسیان

بازدید کار آموزان دوره فنی ابزار دقیق کار پروژه موسسه امزش عالی پارس از پالایشگاه پارسیان

کاراموزان دوره فنی ابزار دقیق موسسه آموزش عالی پارس پس از طی دوره آموزش تئوری جهت گذراندن دوره عملی به همراه اساتید دوره از واحد های مختلف پالایشگاه پارسیان شهرستان مهر بازدید واز نزدیک در جریان کارکرد بخش های مختلف این واحد صنعتی ولزوم تخصص ابزار دقیق درحوزه  صنعت واهمیت دقت در پارامتر های فنی در حوزه فراوری وپالایش گاز قرار گرفتند .

6a570c90-2459-427d-86cf-4dcdb8cbea95 16d0171b-2a14-4179-91dc-b4475cd695aa 8383e55e-d44b-4bc2-bbcc-e2d290cc142a 52813510-b5e3-465f-b17d-205145341aca c29dbb40-f3a3-446e-979f-f12a4a5ae154 cf7537da-7be7-497a-baa9-938f0a3b0b90 fcae02e6-32c5-4a17-8538-1ec761d7f236

درباره ی admin

قالب وردپرس