معماری

پیام دکتر قاسمی رئیس موسسه آموزش عالی پارس به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

دیگر بار مهر روشن از راه می رسد وتورق دفتر دانش با سرانگشت تلاش رهروان راه دانش آغاز میشود وسپهر دانایی به روی هزاران دانشجو  ودانش پژوه آغوش می گشاید.

با آغاز سال تحصیلی چشمه های دانایی جوشیدن می آغازد ودانشگاه ها به عنوان مهد تعلیم وتربیت انسانهای متعهد ومتخصص پویایی بیشتری می یابند، امسال امافعالیت های دانشگاهی را درشرایطی آغاز می کنیم که با برخی چالش های اقتصادی ،اجتماعی  وبهداشتی مواجه هستیم،از تاثیرات جهانگیر ویروس کرونا که مناسبات اجتماعی بشر را تغیر داده تا اوج گیری فشارهای اقتصادی خارجی ناشی از تحریم های ظالمانه بر ایران اسلامی ،سال تحصیلی متفاوتی را فراروی ما قرار داده که همتی مضاعف می طلبد .

8

اینجانب  آغاز سال تحصیلی وشروع سالی دیگر در تقویم تعلیم وتربیت را به جامعه دانشگاهی به ویژه دانشجویان عزیز،اعضای هیات علمی وکارکنان صمیمانه تبریک می گویم وبرای همگان از درگاه خداوند متعال دستیابی به مدارج عالی علمی واخلاقی توام با موفقیت وبهروزی را خواهنم.

دکتر تیمور قاسمی

رئیس موسسه آوزش عالی پارس

درباره ی admin

قالب وردپرس