چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳ Wednesday, 24 July , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 39 تعداد نوشته های امروز : 0×
قوانین و بخشنامه ها
 • فروردین ۱, ۱۳۹۹ ساعت: 13:49
 • شناسه : 524

  طول دوره تحصیل طول مدت تحصیل دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ۲ سال است. تبصره ۱ : به ازای هر واحد از دروس جبرانی گذرانده شده ۱۲ روز به مدت تحصیل دانشجو اضافه می شود. (مصوبه شورای آموزشی دانشگاه) تبصره ۲ : به ازای هر واحد از دروس مدرسی گذرانده شده ۱۲ روز و در صورت گذراندن کلیه […]

  ارسال توسط :
  پ
  پ

  طول مدت تحصیل دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ۲ سال است.

  تبصره ۱ : به ازای هر واحد از دروس جبرانی گذرانده شده ۱۲ روز به مدت تحصیل دانشجو اضافه می شود. (مصوبه شورای آموزشی دانشگاه)

  تبصره ۲به ازای هر واحد از دروس مدرسی گذرانده شده ۱۲ روز و در صورت گذراندن کلیه دروس مدرسی یک نیمسال تحصیلی به مدت تحصیل دانشجو اضافه می شود. (مصوبه شورای آموزشی دانشگاه)

  تبصره ۳تحت شرایط ویژه ای از جمله گذراندن کلیه دروس، تصویب موضوع پایان نامه و ارائه به موقع گزارش های سه ماهه پژوهشی، دانشجو مجاز به استفاده از یک نیمسال تمدید تحصیلی دیگر می باشد. (مصوبه شورای آموزشی دانشگاه)

  تبصره: چنانچه طول تحصیل دانشجو به ترم ششم برسد رابطه دانشجویی قطع خواهد شد و تبعات ناشی از آن به عهده خود دانشجوست.


  دانشجو می تواند در طول دوره تحصیل حداکثر یک نیمسال با کسب موافقت دانشگاه از مرخصی تحصیلی با پرداخت شهریه ثابت و متغیر (با احتساب در سنوات تحصیل) استفاده کند.

  تبصره ۱: درخواست مرخصی باید قبل از شروع نام نویسی نیمسال تحصیلی مورد نظر به اداره آموزش دانشکدهُ مربوط تسلیم گردد.

  تبصره ۲: درخواست مرخصی تحصیلی در اولین نیمسال ورود به دانشگاه مجاز نمی باشد.

  تبصره ۳: در صورتی که دانشجو بدون کسب موافقت دانشگاه حتی برای یک نیمسال ترک تحصیل نماید از ادامهُ تحصیل محروم می شود.


  دانشجو می تواند به هر دلیل از ادامه تحصیل اعلام انصراف نماید. در این صورت باید درخواست خود را مبنی بر اعلام انصراف به دانشکده مربوط تسلیم کند. چنانچه دانشجو حداکثر تا یکماه پس از تاریخ درخواست تقاضای خود را پس نگیرد دانشگاه نسبت به صدور گواهی انصراف اقدام خواهد کرد.

  انصراف در موسسات آموزشی غیرانتفاعی شرایط خاص خود را دارد و دانشجو موظف به پرداخت هزینه های ترمهای باقیمانده می باشد.

  تذکردانشجوی انصرافی یا اخراجی موظف است به تعهداتی که سپرده عمل نماید. در هر حال تسلیم ریز نمرات ویا دریافت مجوز شرکت مجدد در آزمون ورودی منوط به تسویه حساب دانشجو با دانشگاه است.

  تذکر مهم: انتقال،میهمان،تغییر رشته و جابجایی در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است.


  1. تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته با احتساب واحد پایان نامه و بر حسب رشته حداقل ۲۸ و حداکثر ۳۲ واحد مطابق با برنامه مصوب شورایعالی برنامه ریزی است.

  تذکردانشجو نمی تواند بیش از حد مجاز پیش بینی شده در برنامه مصوب رشته، واحد انتخاب کند. در غیر اینصورت نسبت به حذف آخرین درسهای اخذ شده اضافی اقدام خواهد شد.

  • چناچه به تشخیص گروه آموزشی ذی ربط تعدادی از واحدهای درسی دوره کارشناسی به عنوان دروس کمبود یا جبرانی برای دانشجو ضروری تشخیص داده شود وی مکلف است آن دروس را براساس برنامه مصوب، اضافه بر واحدهای درسی با پرداخت شهریه مقرر در دورهُ کارشناسی ارشد بگذراند.
  1. دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مجاز است در هر نیمسال تحصیلی بین ۸ تا ۱۰ واحد درسی انتخاب کند. با صلاحدید کمیته تحصیلات تکمیلی این تعداد می تواند به ۱۲ واحد افزایش یابد. ( حداقل واحدها بدون در نظر گرفتن دروس کمبود محاسبه می شود).
  2. دانشجویانی که برخی از دروس کارشناسی ارشد را در دورهُ کارشناسی گذرانده اند نمی توانند آن درس یا دروس را مجدداً در دوره کارشناسی ارشد بگذراننداین دانشجویان باید با در نظر گرفتن دروس دیگر دوره، جمع واحدهای درسی خود را به حد نصاب مندرج در برنامه مصوب برسانند.
  3. با پایان یافتن مهلت انتخاب واحد دانشجو مجاز به انتخاب واحد نمی باشد و آن ترم را باید مرخصی بگیرد.
  4. دانشجو در ترم تابستانی مجاز به انتخاب درس نمی باشد.

  1. حضور دانشجو در تمامی برنامه های درسی و دیگر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دوره الزامی است. غیبت دانشجو در هر درس حداکثر دو جلسه میباشد در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.

  تبصرهدر صورتی که غیبت دانشجو در یک درس بیش از حد مجاز باشد ولی از نظر اداره کل آموزشی دانشگاه موجه تشخیص داده شود آن درس از مجموعه دروس انتخابی دانشجو حذف می شود در این صورت رعایت حد نصاب ۸ واحد در آن نیمسال الزامی نیست ولی آن نیمسال از نظر طول مدت تحصیل برای دانشجو یک نیمسال کامل محسوب می شود.

  • غیبت غیر موجه دانشجو در جلسه امتحان به منزلهُ نمره صفر در آن درس می باشد.

  تبصره: در صورتی که غیبت دانشجو از نظر دانشکده و یا اداره کل آموزش موجه تشخیص داده شود درس مربوط برای دانشجو حذف می گردد.

  • دانشجویی که به دلیل موجه از حضور در جلسه کلاس یا امتحان غیبت کند موظف است حداکثر تا دو هفته بعد از تاریخ غیبت مدارک خود را به آموزش دانشکده ارائه نماید.

   تهیه پایان نامه آخرین بخش دوره کارشناسی ارشد است که طی آن دانشجو موظف است در ترم سوم در زمینهُ مربوط به رشته تحصیلی خود زیر نظر استاد راهنما به تحقیق و تتبع بپردازد و پایان نامه خود را به تصویب گروه برساند.


  تعداد واحد پایان نامه کارشناسی ارشد برای همه رشته ها بین ۴ تا ۱۰ واحد درسی مطابق برنامه آموزشی مصوب شورایعالی برنامه ریزی وزرات علوم می باشد.


  استاد راهنما با موافقت استاد و تایید مدیر گروه از اعضای هیأت علمی دانشگاه یا خارج از دانشگاه با حداقل مرتبه استادیاری تعیین می گردد.

  تبصره ۱: چنانچه استاد راهنما از خارج دانشگاه انتخاب شود، به جای شرط استادیاری داشتن مدرک دکتری الزامی است.

  تبصره ۲: دانشجو صرفاٌ می تواند استاد راهنما را پیشنهاد نماید.


  دانشجو موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیل موضوع پایان نامه و استاد راهنما را انتخاب کرده و تا پایان نیمسال سوم فرصت دارد پایان نامه خود را به تصویب برساند.


  جنانجه در پایان نامه لازم باشد بنا به ضرورت و پیشنهاد استاد راهنما ، استاد مشاور تعیین می شود.


  1. حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از دروس دوره و دروس جبرانی در دوره کارشناسی ارشد ۱۲ است.

  تبصره ۱اگر نمره دانشجو در یک درس انتخابی (اختیاری) کمتر از ۱۲ باشد می تواند با موافقت استاد راهنما به جای آن، درس دیگری را انتخاب نماید نمرهُ درس مردودی دانشجو در میانگین نمرات نیمسال و میانگین کل محاسبه خواهد شد.

  تبصره ۲نمره دروس جبرانی در کارنامه دانشجو جداگانه ثبت شده و در احتساب میانگین نمرات نیمسال تحصیلی و میانگین کل نمرات دانشجو منظور نمی شود.

  • میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل نباید کمتر از ۱۴ باشد. در غیر اینصورت دانشجو فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد شناخته نمی شود.

  تبصرهدانشجویی که پس از گذراندن کلیه واحدهای درسی دوره، میانگین کل نمرات او از ۱۴ کمتر باشد در صورتی که حداکثر مدت مجاز تحصیل وی به پایان نرسیده باشد، می تواند تا ۱۶ واحد از دروسی را که در آنها نمرهُ کمتر از ۱۴ گرفته است، فقط در یک نیمسال تحصیلی تکرار کند و در صورت جبران کمبود میانگین کل فارغ التحصیل شود. دانشجویی که به هر دلیل نتواند از این فرصت استفاده کند از ادامه تحصیل و دریافت مدرک تحصیلی محروم می شود.

  • مواردی که ارزشیابی دانشجو در یک درس موکول به فعالیت هایی باشد که با تشخیص استاد مربوط انجام آن در طول یک نیمسال تحصیلی ممکن نیست، نمره دانشجو در آن درس ناتمام محسوب می شود. در این صورت باید نمره دانشجو در این درس، حداکثر تا پایان نیمسال تحصیلی بعد، توسط استاد مربوط به نمره قطعی تبدیل و در کارنامه وی ثبت شود.

  میانگین نمرات دروس دانشجو در دوره کارشناسی ارشد در هر نیمسال تحصیلی نباید از ۱۴ کمتر باشد در غیر این صورت دانشجو مشروط شناخته خواهد شد.

   تذکر ۱: در صورت مشروط شدن دانشجو در دو نیمسال، حکم اخراج وی در اداره کل آموزش صادر و به وی ابلاغ می شود در این صورت دانشجو جهت تسویه حساب موظف به مراجعه به اداره آموزش دانشگاه و پرداخت شهریه ثابت و متغیر ترمهای باقیمانده می باشد.

  تذکر ۲در مورد دانشجویانی که کمتر از ۶واحد درسی در یک نیمسال تحصیلی دارند در صورتی که معدل ایشان کمتر از ۱۴ باشد نمرات نیمسال مذکور با نمرات دروس نیمسال تحصیلی بعد معدل گیری خواهد شد.


  1. ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاعیه توسط هیأت داوران متشکل از استاد راهنما، حداقل یک نفر نماینده کمیته تحصیلات تکمیلی و یک نفر از اعضای هیات علمی یا متخصصان و محققان داخل یا خارج موسسه انجام می گیرد.
  2. پایان نامه توسط هیات داوران در پنج درجه ارزشیابی شدهو به هر درجه نمره ای تعلق میگیرد و این نمره که در آخرین نیمسال تحصیلی وارد کارنامه دانشجو می گردد، در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می شود.

  نمره از ۱۸ تا ۲۰ عالی

  نمره از ۱۶ تا ۱۸ بسیار خوب

  نمره از ۱۴ تا ۱۶ خوب

  نمره از ۱۲ تا ۱۴ قابل قبول

  نمره از ۱۲ کمتر غیر قابل قبول

  نمره پایان نامه از هجده می باشد و مقاله علمی – ترویجی ۱ نمره که جمعاٌ ۲۰ نمره می باشد.

  1. صورتی که پایان نامه از نظر هیأت داوران غیر قابل قبول تشخیص داده شود، دانشجو می تواند در مدتی که از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی تجاوز نکند، پایان نامه خود را کامل و بار دیگر در زمانی که هیات داوران تعیین می کنند از آن دفاع نماید. دانشجویی که درفرصت تعیین شده نتواند از پایان نامه خود با موفقیت دفاع کند از ادامه تحصیل و دریافت مدرک تحصیلی محروم می شود.

  تبصره دانشجو موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از جلسه دفاع، مقاله علمی – پژوهشی یا علمی ترویجی خود را جهت احتساب نمره نهائی به دانشگاه تحویل نماید و در غیر اینصورت نمره پایان نامه همان نمره جلسه دفاعیه است.


  ۱ دانشجویانی که رابطه استخدامی (رسمی یا پیمانی) با وزارتخانه ها و یا سازمانهای دولتی و یا تحت پوشش دولت دارند باید نامه موافقت با ادامه تحصیل از بالاترین مقام مسئول سازمان مربوط و یا حکم مرخصی سالیانه را برای ادامه تحصیل به اداره کل آموزش دانشگاه ارائه نمایند.

  ۲توجه به تمام وقت بودن تحصیل در دوره کارشناسی ارشد حضور دانشجو در تمامی برنامه های درسی و دیگر فعالیت های آموزشی و پژوهشی در طول هفته الزامی است.

  ۳ دانشجو تا پایان نیمسال سوم تحصیل فرصت دارد پایان نامه خود را به تصویب شورای پژوهشی دانشکده برساند.

  ۴ دانشجو در هر نیمسال تحصیلی تا زمانی که از پایان نامه خود دفاع ننموده است موظف به انتخاب واحد پایان نامه در فرم انتخاب واحد و پرداخت شهریه می باشد.

  ۵ سنوات تحصیل دانشجو برای نیمسال پنجم مشروط به گذراندن کلیه دروس دوره، تصویب موضوع پایان نامه و ارائه بموقع گزارش های سه ماهه به پژوهش دانشکده می باشد.

  ۶ متعهدین خدمت به آموزش و پرورش صرفاٌ در صورت سپردن تعهد جدید مجاز به ادامه تحصیل می باشند.

  ۷ دانشجو موظف است حداکثر سه ماه پس از دفاع نسبت به تسویه حساب با واحدهای مختلف دانشگاه اقدام نماید. در غیر اینصورت تبعات ناشی از آن بعهده دانشجوست.

  ۸چنانچه به هر دلیلی دانشجو نتوانست تا پایان ترم پنجم دفاع نماید برگزاری جلسه دفاعیه منوط به اخذ مجوز از کمیسیون موارد خاص وزارت علوم تحقیقات و فناوری است.


  ردیف زمان فعالیت
  ۱ نیمسال اول تا سوم گذراندن دروس دوره کارشناسی ارشد، دروس جبرانی، دروس مدرسی (۸ تا ۱۴ واحد در هر نیمسال)انتخاب استاد راهنما

  تعیین موضوع پایان نامه

  جمع آوری اطلاعات اولیه موضوع پایان نامه

  تصویب موضوع پایان نامه در شورای گروه و شورای پژوهشی دانشکده۲نیمسال چهارم یا پنجم دفاع از پایان نامه

   

   


  نوشته های مشابه

  پایان نامه های دفاع شده
  فروردین ۱, ۱۳۹۹
  چارت دروس
  فروردین ۱, ۱۳۹۹
  فرم های تحصیلات تکمیلی
  فروردین ۱, ۱۳۹۹
     

  ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیر سایت ،  منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.